AGENT        TEAM        ACTORS        PROJECTS
18 performance:Time:

June 23, 2022. Duration: 60 min

Place: 

Bliski Wschód Festival
Cultural Center in Lublin (Poland)

Thanks:

Marta Ryczkowska, Paweł Korbus, Agnieszka Chwiałkowska, Paweł Passini

Organizers and partners:

Otwarta Pracownia w Lublinie, Stowarzyszenie Artystów "Bliski Wschód" (Lublin, Poland)

Photos: