AGENT        TEAM        ACTORS        PROJECTS


375 0908 2334 

The body you are calling
is currenly not available Performance by Igor Shugaleev

Idea, performer: Igor Shugaleev. Curator, artist: Sergey Shabohin. Video artist: Aleksandra Kononchenko. Producer: Marina Dashuk“... we spent roughly four hours on our knees, with foreheads to the ground, and then they took us to the courtroom …” ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 


“... и начались новые издевательства. Заставили встать на колени, лицом в пол, руки за спиной в наручниках. Так стоять очень тяжело, кто-то падал, того били дубинкой ...” ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 


“... затем Дмитрия отвели на нижний этаж, там снова обыскали, поставив "звездочкой". Силовик зачем-то больно вывернул кисть ... наутро там какие-то дикие вещи творились. Людей пытали ... был еще человек, которому что-то запихнули в рот, и он мычал. Был человек, который молился ...” ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

“... я закрыл лицо, чтобы уберечь голову. Со всех сторон били дубинками. Меня бросали на пол и велели ползти. Но я вставал, снова сбивали с ног, били берцами, кулаками, дубинками: в грудь, живот, по ногам. Раза три меня роняли, я вставал и пытался быстрее пройти это все. Под отборный мат, крики: "чмо", "чего тебе не хватает?! ", "что тебе спокойно не живется?" ...” ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 


“... поставили всех на колени, выстроили. Мы стояли вдоль стены на улице, нам велели на коленях ползти до камеры. Я был в шортах, у меня все ноги были в крови. Мы боком на коленях ползли до камер ...” ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ Entry point for this statement was in the feeling of guilt, similar to the “survival guilt” described by psychologists who worked with Holocaust survivors. It was also in the shock of what followed: interviews of people who went through detentions seemed surreal, and one could barely process the circumstances these people were describing.
Performance timeline:


2 performance:

Work in progress. Second try

Time:

November 13, 2021. Duration: 101 min.

Place:

Klub Storrady (Szczecin, Poland)

Accomplices:

Performanse artist Pawel Korbus (Lublin, Poland)

Photos:


Protocol:

The second performance also took place within the Gravedigger House residency. Famous Polish performance artist Pawel Korbus joined it again. A short 16-minute lecture-announcement of the project was held for the only present member of the audience. Then both performers have remained for one hour in the infamous “stretching position” (guards make detained stand with their legs spread wide apart, foreheads against the wall, upper hands pressed against the wall above their heads). The sound of a ticking timer was used for the first time. During the performance, Igor Shugaleev burst into tears, against the end, Pawel Korbus started laughing hysterically. For another 25 minutes, the experience gained was discussed with the viewer. Everything was documented on two video cameras.

Selected quotes:

“... перформанс послужил триггером августовского состояния: я испытал гнев, обиду, страх от своей беспомощности в контексте протестного движения. Как ни странно, мощные по интенсивности переживания смещают фокус внимания с физических страданий и помогают выстоять дольше ...” – Игорь Шугалеев – 

“The performance served as a trigger to bring back my condition in August 2020: I experienced anger, resentment, fear because my helplessness in the context of the protest movement. Oddly enough, powerful emotional experience shifts the attention and the focus away from physical suffering and helps you endure longer.” – Igor Shugaleev – 

“... Ja pierdolę! Co ja tutaj robię? Cierpię za kogoś, cierpię za miliony? Czy to właśnie Mickiewicz i ten romantyczny duch jest tym, co nas łączy? Oczywiście to jest tak i też tak nie jest. Robimy tu coś jak rytuał (?), działanie magiczne (?), ale choć jesteśmy w pewnym rodzaju symulacji, ból jest prawdziwym fizycznym odczuciem w ciele. To jest dla mnie ciekawe ...” – Pavel Korbus – 

“Fucking hell! What am I doing here? Am I suffering for someone else, suffering for millions? Are Mickiewicz and the spirit of romanticism what we have in common? Obviously they are and they are not at the same time. What we’re doing here resembles a ritual (?), or an act of magic (?). But even though we are in a kind of simulation, the pain is a genuine bodily experience. This is what I find interesting.” – Pavel Korbus – 

Thanks:

Andrzej Witczak

Organizers and partners:

The residence was supported by BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation,
Cultural foundation Klub Storrady and Gravedigger House in Szczecin, Poland

 

1 performance:

Work in progress. First try

Time:

November 11, 2021. Duration: 81 min.

Place:

Klub Storrady (Szczecin, Poland)

Accomplices:

Performanse artist Pawel Korbus (Lublin, Poland)

Photos:


Protocol:

The first performance took place as a part of the Gravedigger House residency. Famous Polish performer Pawel Korbus participated in it. The pose selected was ”kneeling with your forehead on the floor”. The performers spent exactly one hour in this position. This experience was discussed for another 21 minutes. Everything was documented on two video cameras.
Selected quotes:

“... Переживание общего опыта разрушает границы: в том числе и телесные ... последние десять минут перформанса больше всего хотелось, чтобы все закончилось для того, чтобы обнять Павла ...” – Игорь Шугалеев –  

“Sharing an experience destroys all boundaries, including the physical ones... during the last ten minutes of the performance I wanted everything to end, above all, in order to hug Pawel…” – Igor Shugaleev – 

“... „Łączymy się w bólu” - to powiedzenie pasuje tu aż za bardzo i niezwykle wyraźnie realizuje się w działaniu. W tym cierpieniu stwarza się znów pewna wspólnota. Nasza generacja nie ma takich doświadczeń. Nawet jeśli teraz nie jest to moja walka ani moje opresje, za chwilę może być tu tak samo. Zastanawiam się jak to działa i sprawdzam przez uczestniczenie. Pierwszego dnia rozmawialiśmy, byliśmy blisko, ból był wspólny i wspólnie z nim sobie radziliśmy. Rozmawialiśmy właśnie o tym. Drugim razem byłem osobno, jak kamień, ale z upływem czasu napięcie w środku narastało ...” – Pavel Korbus – 

“...“I feel your pain” – the phrase is brutally spot-on here and explicitly manifests itself in action. This suffering gives rise to a sense of community. Our generation has experienced neither. Even if it’s not my fight or my plight at the moment, it may soon be. My participation is a way to understand the process. On the first day we were talking. We were close, we were sharing the pain and dealing with it together – that’s what we were talking about. The next time I separated myself. I was like a stone. But with time I felt the tension inside me gradually increase.” – Pavel Korbus – 

Partners:

The residence was supported by BCSF/Belarusian Culture Solidarity Foundation,
Cultural foundation Klub Storrady and Gravedigger House in Szczecin, Poland